Giải bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 8.5, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu 8.5, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét và vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của Liên bang Nga qua các năm

Nhận xét:

GDP của Nga trong giai đoạn 1990 - 2004 có sự biến động:

- Giai đọan 1990 – 2000, Liên Xô tan rã, kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn, GDP giảm xuống nhanh chóng từ 967.3 tỉ USD (1990) xuống còn 259.7 tỉ USD (2000), giảm đi 707,6 tỉ USD.

- Giai đọan 2000 – 2004, kinh tế Nga có sự phục hồi, do áp dụng các chính sách đổi mới đúng đắn, GDP tăng đều từ 259,7 tỉ USD (2000) lên 582,4 tỉ USD (2004), tăng được 322,7 tỉ USD.

  • Giải bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP và rút ra nhận xét:

  • Giải bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 11

    Giải bài 3 trang 38 tập bản đồ Địa lí 11, Quan sát "Lược đồ Phân bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga", em hãy cho biết: - Cây lương thực, cây công nghiệp của LB Nga được trồng chủ yếu ở đâu, tại sao?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close