Giải bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 11

Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Địa lí 11, Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) của bảng dưới đây để thấy EU là một tổ chức liên kết sâu rộng và thống nhất.

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) của bảng dưới đây để thấy EU là một tổ chức liên kết sâu rộng và thống nhất.

Về thương mại và đồng tiền chung Về tự do lưu thông Về hợp tác trong sản xuất và dịch vụ liên kết vùng
     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức hợp tác trong sản xuất và dịch vụ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close