Bài 1 trang 139 (Vận tốc) SGK Toán 5

Giải Bài 1 trang 139 (Vận tốc) SGK Toán 5. Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km.

Đề bài

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

                    \(v =  s : t\)

Lời giải chi tiết

Vận tốc của người đi xe máy là: 

105 : 3 = 35 (km/giờ)

              Đáp số: 35km/giờ.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Vận tốc
list
close