Bài 1 mục III trang 53 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 53 VBT Sinh học 8: Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Đề bài

Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Khái niệm hô hấp

Lời giải chi tiết

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho tế bào để phân giải chất hữu cơ tạo năng lượng duy trì mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể và loại CO2 ra khỏi cơ thể.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close