• Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ SBT Giáo dục công dân 6

    Truyền thống của gia đình, dòng họ được thể hiện trong những lĩnh vực nào. Những hình ảnh dưới đây nói về truyền thống nào của các gia đình, dòng họ. Tại địa phương em ở có những truyền thống gia đình, dòng họ nào. Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Giữ gìn và phát huy truyền thống tố

    Xem lời giải