Bài 1,2 mục I trang 51,52 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 51,52 VBT Sinh học 8: Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

1. Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

2. Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

3. Sự thở có ý nghĩa gì?

Lời giải chi tiết:

1. Mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng. Sự sản sinh và tiêu dùng năng lượng trong cơ thể có liên quan tới O2 và CO2. Mà, hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 khỏi cơ thể do các tế bào thải ra.

2. Hô hấp gồm 2 giai đoạn: Trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

3. Sự thở giúp cơ thể trao đổi khí (thông khí ở phổi) với môi trường ngoài.

Bài tập 2

1. Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí khi đi vào phổi và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại?

2. Nêu đặc điểm cấu tạo của phổi để tăng diện tích bề mặt trao đổi khí?

3. Nêu nhận xét về chức năng chung của đường dẫn khí và của hai lá phổi.

Lời giải chi tiết:

1.

* Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí:

- Làm ẩm không khí là do lớp niêm mạc tiết chất nhày lót bên trong đường dẫn khí và lớp mao mạch dày đặc, lớp niêm mạc rung chuyển động liên tục.

* Tham gia bảo vệ phổi:

- Lông mũi giữ lại các hạt bụi lớn, chất nhày do niêm mạc tiết ra giữ lại các hạt bụi nhỏ, lớp lông rung quét chúng ra khỏi khí quản.

- Nắp thanh quản (sụn thanh thiệt) đậy kín đường hô hấp cho thức ăn khỏi lọt vào khi nuốt.

- Các tế bào limphô ở các hạch amiđan, tiết ra các kháng thể để vô hiệu hoá các tác nhân gây nhiễm.

2. Đặc điểm cấu tạo của phổi để tăng diện tích bể mặt trao đổi khí:

- Bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng, lớp ngoài dính chặt với lồng ngực và lá trong dính với phổi, giữa chúng là lớp dịch rất mỏng làm áp suất trong âm hoặc bằng không, do đó phổi nở rộng và xốp.

- Có tới 700 - 800 triệu phế nang cấu tạo nên phổi làm cho diện tích bề mặt trao đổi khí lên tới 70 - 80m2.

3. Đường dẫn khí và hai lá phổi giúp cơ thể thực hiện quá trình hô hấp.

- Đường dẫn khí có chức năng dẫn không khí vào và ra; làm sạch, làm ấm và làm ẩm không khí vào phổi; bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

- Chức năng của phổi: trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close