• pic

  Bài 1 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng.

 • pic

  Bài 2 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. So sánh bộ phận thần kinh giao cảm với bộ phận thần kinh đối giao cảm

 • pic

  Bài 3 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thị giác là gì ?

 • pic

  Bài 4 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tính chất của tế bào nón có gì khác so với tế bào que

 • pic

  Bài 5 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao muốn tìm hiểu cấu tạo chi tiết của một đối tượng nào đó

 • pic

  Bài 6 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 6 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao đọc sách lâu lại mỏi mắt ?

 • pic

  Bài 7 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 7 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tai gồm những bộ phận nào ? Và có chức năng gì ?

 • pic

  Bài 8 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 8 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thính giác

 • pic

  Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 9 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao nói "Căng tai ra mà nghe". Điều đó có ý nghĩa gì? Xảy ra khi nào ?

 • pic

  Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 8

  Giải bài 10 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phản xạ có điều kiện là gì ? Nêu những điều kiện cần để thành lập được một phản xạ có điều kiện.