• pic

  Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8. Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào?

 • pic

  Bài 2 trang 5 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 5 SBT Sinh học lớp 8. Khi nói về các hệ co quan trong cơ thể, cho biết:

 • pic

  Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học lớp 8. Mô tả cấu tạo của một noron điển hình. Chức năng cơ bản của nơron là gì? Nơron gồm những loại nào?

 • pic

  Bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8. Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó?