• pic

  Bài 1 trang 140 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 140 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày đặc điểm cấu tạo của tinh trùng liên quan đến quá trình thụ tinh.

 • pic

  Bài 2 trang 140 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 140 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày quá trình phát triển cùa trứng trong buồng trứng cho đến khi chín và rụng

 • pic

  Bài 3 trang 141 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 141 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao số lượng tinh trùng mỗi lần phóng tinh rất lớn nhưng lại chỉ có một tinh trùng được thụ tinh cho trứng

 • pic

  Bài 4 trang 142 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 142 Sách bài tập Sinh học 8. Những điều kiện cơ bản cần cho quá trình thụ tinh có thể xảy ra là gì ?

 • pic

  Bài 5 trang 143 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 143 Sách bài tập Sinh học 8. Hiện tượng kinh nguyệt là gì ? Xảy ra khi nào ? Và xảy ra như thế nào ?